Polityka Prywatności

RODO – WAŻNE INFORMACJE

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Mając na uwadze  art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) ? dalej: ?RODO?

informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zdzisław Gdaniec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ?DICK 2000? – Zdzisław Gdaniec wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z siedzibą we Włocławku (87-800), Aleja Chopina 6, NIP 5930302399, REGON 910348138 ? dalej ?DICK?

2. DICK na chwilę przekazania niniejszej informacji nie wyznaczył inspektora ochrony danych;

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • Gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan, lub do podjęcia działań na żądanie Pana/Pani, przed zawarciem kolejnej umowy/umów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • Gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na DICK – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • Gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez DICK lub przez stronę trzecią, w szczególności w celu dochodzenia roszczeń związanych ze współpracą – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • Do prowadzenia działań informacyjnych oraz marketingowych przez Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, która została przez Panią/Pana już wyrażona;

4.  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są m.in. następujące podmioty:

 • Pracownicy DICK zaangażowani w proces współpracy z Panią/Panem;
 • Pracownicy DICK, którzy realizują obowiązki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa związane ze współpracą z Panią/Panem,
 • Osoby współpracujące z DICK na podstawie umowy o współpracy (tzw. osoby samozatrudnione);
 • Administratorzy systemów;

5.  Pani/Pana dane osobowe są chronione poprzez zastosowanie odpowiednich środków (technicznych, fizycznych oraz organizacyjnych) zgodnych ze standardem rynkowym, w celu zapewnienia poufności, integralności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, zapobiegania nieuprawnionemu użyciu czy dostępowi do danych osobowych, jak również zapobiegania naruszeniu ochrony danych;

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony;

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas współpracy oraz do czasu zakończenia współpracy, do momentu przedawnienia roszczeń związanych ze współpracą;

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;

9.  Posiada Pani/Pan prawo również do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego przesłania na adres mailowy: wloclawek@dick2000.pl lub elblag@dick2000.pl lub olsztyn@dick2000.pl

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z realizacją współpracy;

12.  Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz niezautomatyzowany.

Wykorzystywania plików cookies w Serwisie Internetowym Dick 2000

Gromadzenie innych danych ? pliki cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, że podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies jest operator Serwisu ?Dick 2000 Zdzisław Gdaniec. Pliki cookies zamieszczane i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Dick 2000 Zdzisław Gdaniec reklamodawców.

Dick 2000 Zdzisław Gdaniec wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez ich użytkowników i nie zbiera w sposób automatyczny żadnych innych informacji o użytkowniku Serwisu.

Dla poszczególnych Serwisów Dick 2000 Zdzisław Gdaniec mogą być wykorzystywane różne pliki cookies: ?sesyjne? i ?stałe?. Pierwsze są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki ?stałe? pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies.

Serwis wykorzystuje pliki cookies:

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika Serwisu oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

Czy można zrezygnować z akceptowania plików cookies?

Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem plików cookies są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika Serwisu. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookies. Jednakże użytkownik Serwisu może w każdym czasie ustawić tak przeglądarkę, by móc odrzucać prośby o przechowanie w ogóle lub wybranych plików cookies. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim zdecydujecie się Państwo zmienić domyślne ustawienia należy pamiętać, że wiele plików cookies pomaga w wygodnym korzystaniu ze strony Serwisu. Wyłączenie plików cookies może skutkować niepoprawnym działaniem niektórych funkcji naszego Serwisu w przeglądarce użytkownika Serwisu.

Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, np.

 • w przeglądarce Internet Explorer
 • w przeglądarce Mozilla Firefox
 • w przeglądarce Chrome
 • w przeglądarce Opera
 • w przeglądarce Safari

Jak długo aktywne są pliki cookie?

Stosowane przez Dick 2000 Zdzisław Gdaniec w Serwisie pliki cookies są instalowane na różny okres. Część z nich traci ważność wraz z zamknięciem przeglądarki, inne aktywne są przez kilka dni, miesięcy, a nawet lat, głównie po to by informacje o wyborach użytkownika nie zostały utracone.

Oddział Włocławek

Al. Chopina 6
87-800 Włocławek

Zadzwoń do nas

tel. +48 54 412 23 23
fax +48 54 412 23 24

Napisz do nas

wloclawek@dick2000.pl

Oddział Mobilny OLSZTYN

Obsługiwany przez przedstawicieli handlowych.

Zadzwoń do nas

tel. +48 604 991 695
tel. +48 692 910 041

Napisz do nas

olsztyn@dick2000.pl

Oddział Elbląg

ul. Grunwaldzka 2
82-300 Elbląg

Zadzwoń do nas

tel. +48 55 233 25 97

Napisz do nas

elblag@dick2000.pl